Munkafolyamat-irányítási rendszer

A munkafolyamat-irányítási modul célja, hogy átláthatóvá, követhetővé és automatizálhatóvá tegye a cégen belüli munkafolyamatokat.

A felvitt munkafolyamatok és a beállított paraméterek (költség, határidő, stb.) alapján a rendszer képes automatikusan elosztani a munkát az alkalmazottak között. Az alapvető, elsődleges támogató és kiegészítő folyamatokon kívül többféle típusú munkafolyamat is létrehozható, ilyen például a vezetési folyamat, projektfolyamat, vagy az ad-hoc folyamat. A modul biztosítja a folyamatok nyomon követését is.
 
A modulból elérhető folyamatleltár, mely tartalmazza az összes definiált folyamatot, ezeknek a ki és bemeneteit, ezáltal segítséget nyújt a kulcsfontosságú folyamatok beazonosításához. A rendszerből könnyen generálható folyamattérkép, mely segít a folyamatok átlátásában és vevőközpontúvá tételében.
 
Az egyes folyamatokhoz erőforrások és tevékenységek rendelhetők, illetve a folyamatok csoportokba (osztályokba) szervezhetők. A modul támogatja a felmerülő problémák folyamatszemléletű rögzítését, úgynevezett jegyek (ticketek) segítségével. A jegyeket folyamatokhoz lehet rendelni, és egyértelműen végigkövethető a jegy útja a probléma megoldása során. A probléma megoldása után a jegy archiválásra kerül későbbi ellenőrzés és visszakereshetőség céljából.
 
A létrehozott folyamatok egyes lépései kioszthatók a felhasználók számára. A kiosztás alapján feladatlisták generálhatók, melyek segítségével jól áttekinthetők az adott felhasználónak fontos folyamatok, illetve a vállalat egészét érintő feladatok. Lehetőség van az egyes kiosztott feladatok delegálására is.
 
A folyamatok pillanatnyi állapota, státusza jól látható módon megtekinthető, és követhetők a folyamatok állapotváltozásai.
 
A folyamatban résztvevő felhasználók munkacsoportokba szervezhetők, ezzel is segítve az összetett és hosszú folyamatok szervezését, a feladatok, szerepkörök egyértelműsítését. A modul átfogó hozzáféréskezelő rendszere révén minden felhasználó csak azokat az adatokat, folyamatokat és funkciókat látja, melyek az ő munkavégzéséhez szükségesek. A felhasználók munkavégzését megkönnyítendő, csak egyszer szükséges a rendszerbe belépnie, ezt követően minden (számára engedélyezett) részegységhez és adathoz további azonosítás nélkül hozzáférhet.
 
A rendszer web alapú működésének köszönhetően kliensek széles skálájával elérhető. A modell exportáló/importáló felületeken keresztül alkalmas arra, hogy a cégnél már meglévő rendszerekkel kapcsolatban legyen.
 
A felhasználói és adminisztrátori tevékenységek folyamatosan naplózásra kerülnek, pontos időhöz kötve minden változást, módosítást. A napló bármikor megtekinthető, és könnyen lekérdezhető. Lehetőség van a folyamatok állapotváltozásáról, illetve egyéb folyamatokkal kapcsolatos eseményekről automatikus értesítést küldeni a felhasználóknak. Az értesítések a felhasználó igényeihez igazodóan eltérőek is lehetnek (például e-mail küldés).

9700 Szombathely, József Attila utca 5.D épület • +36 94 514-555 • info@g-t.hu