Pénzügy-számvitel

Az integrált rendszerben a beszámolás, illetve számadás csaknem teljesen folyamatként jelenik meg. A logisztikai folyamatok automatikus könyveléseket váltanak ki, az adatcsere pedig nagyrészt elektronikus úton történik.

A számviteli rendszer garantálja a magyar és a nemzetközi jogi előírások betartását, amely egyben a rendszer alkalmazhatóságának előfeltétele. A számviteli modul teljes mértékben integrálódott az ERP rendszerhez, ugyanazokat az alapadatokat (például partner, terméktörzs, stb.) használja fel, ezáltal megszűnt a többszörös adatfelvitel. A logisztikai rendszerből képes fogadni a bevételezésnél és kiadásnál használt bizonylatokat. A pénzügyi rendszerben létrejött információkat a többi modul is felhasználja: például a CRM rendszer a vevői-szállítói számlákat, követeléseket. Az ERP-rendszer moduljai több telephely kezelésére is alkalmasak. A könyvelésben minden mozgás bizonylathoz kötődik, mindig visszakereshető, hogy ki, mikor, milyen tranzakcióval könyvelte és milyen tételeket tartalmaz a bizonylat.
 
A pénzügyi rendszerben hozhatjuk létre a vevői számlákat, és itt történik a bejövő számlák rögzítése is. Lehetőség van pro-forma, előleg, végszámla, részszámla, valamint devizaszámla kezelésére. A rendszer vevő-szállító analitikát készít, melyen láthatóak az adott partner bizonylatai és a pénzügyi műveleteinek, egyenlege. A modul nem csak a kintlévőségek tételes lekérésére, összesítésére használható, hanem számolja a késedelmi kamatot, és egyenlegközlő is nyomtatható. A bizonylatok számlaosztályba történő besorolása történhet automatikusan, illetve manuálisan. A tételek forintban, költségnemenként, költséghelyenként (telephelyenként, divíziónként stb.) könyvelhetők. Az év végi zárás és nyitás automatikusan történhet, manuális beavatkozási lehetőséggel.
 
Az integrált főkönyvvel bármikor hozzá lehet férni a vállalat üzleti folyamatok szempontjából döntő jelentőségű adataihoz. A főkönyvben manuálisan is lehet könyvelni, de más modulok alkalmazása esetén az üzleti események nagy része automatikusan könyvelésre kerülhet. Alkalmas főkönyvi naplón kívül valamennyi karton tételes analitikájának, költségnemek és költséghelyek szerinti nyomtatására is. A rendszer adónemenként nyilvántartja a kötelezettségeket és azok pénzügyi teljesítését, egyenlegét, így azonnal képet kaphatunk az ÁFA, társasági, cégautó, helyi adók, stb. egyenlegéről. A rendszer segítségével gyorsan elkészíthetők a bevallások. A pénzügyi modulból közvetlenül készíthetünk mérleget, eredmény- és cash-flow kimutatást. Az adatokat leválogathatjuk költségtétel, költséghely, időszak, partner, partnercsoport, termék, termékcsoport alapján, így a legkülönbözőbb statisztikákat készíthetjük el.
 
A számviteli modul támogatja a tárgyieszköz-nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátását. Az adatok rögzítésénél különböző csoportokba sorolhatjuk be az eszközöket, megadhatjuk az értékcsökkenés módját. A rendszer alkalmas az eszközök bruttó és nettó értékének, továbbá göngyölt értékcsökkenésének nyilvántartására, illetve az adótörvény szerinti selejtezésre. Lehetőség van egyéb információk, például tárolási hely, műszaki paraméterek, állapot, stb. megadására is. A vállalatirányítási rendszer számviteli modulja látja el a gazdálkodó szervek házipénztárával kapcsolatos nyilvántartási, bizonylatkezelési és kimutatási feladatokat, és segítséget nyújt a napi pénztári események kezelésében. A rendszer egyszerre több pénztár (forint és/vagy valutapénztár) vezetését teszi lehetővé. Megvalósítja az előlegkezelés teljes körű nyilvántartását, elszámolását, biztosítja az időszaki pénztárjelentés és a különböző pénzmozgásokkal járó bizonylatok kiállítását, szabály szerinti kezelését.
 
A pénzügyi modulban történik a bankszámlaforgalom rögzítése, tetszőleges számú számlát képes kezelni forintban, illetve devizában. A tételekhez tartozó számlákat egy listából kell kiválasztani, így rendelhetők egymáshoz. Banknapló nyomtatására is lehetőséget nyújt. Itt kijelölhetünk egy adott időszakot, tranzakcióirányt, partnert, bankszámlaszámot, stb.

9700 Szombathely, József Attila utca 5.D épület • +36 94 514-555 • info@g-t.hu